Fender Blues Deluxe Reissue 40w Tube Guitar Amp with Celestion G12-65 Speaker Mod